Klatrefelt

Klatrefeltet ligger ved Hardmoen, like sør for Våvatnet, Orkdal

Orkdals eneste klatrefelt ligger på Hardmoen ved Våvatnet, på grensa mot Snillfjord. Feltet ble påbegynt av Ivar Melås lenge før Orkla Fjellsportklubb ble etablert, og det er fortsatt utviklingspotensialer. Feltet er grundig omtalt (sammen med andre klatrefelt i Trøndelag) i føreren "Trønderrock" som du blant annet får kjøpt i Klatrehallen på Orkanger. Se kart for parkering og adkomst til Hardmoen. NB! Vis hensyn og gå i behørig avstand til hyttene på veg over myra. 

Både i Agdenes og Snillfjord er det flere flotte klatrefelt, bl.a. i Verrafjorden der Bjørn Jenssen Wachenfeldt har vært primus motor for utviklingen. Fører for dette feltet er under utvikling. I Snillfjorden er det i tillegg bra buldremuligheter ved Melvatnet, der Geir-Olav Garli i 2009 brukte mye tid på å gjøre feltet mer attraktivt og lett tilgjengelig.