Om klubben

Orkla Fjellsportklubb ble stiftet den 25. november 2004, og klubben ble formelt godkjent av Idrettsstyret den 1. februar 2005. Klubben har i 2014 i overkant av 600 medlemmer. 

Orkla Fjellsportklubb er en klubb for alle som er interessert i fjellsport. I § 1 (formål) i klubbens vedtekter heter det: Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben er hovedsaklig for folk i Orkdalsregionen, men alle er velkomne til å bli medlemmer.
Vårt mål er å være en klubb som ivaretar en stor bredde av aktiviteter -alt fra klatring og toppturer, til dagsturer i skog og mark. Vi ønsker at alle klubbens medlemmer skal kunne være med på å utvikle Orkla fjellsportklubb, slik at vi på best mulig måte kan etablere et godt miljø for fjellsportsaktiviteter i regionen.

Klubbens store prosjekt helt siden starten vært å bygge den store Klatrehallen i tilknytning til Orklahallen. Dette har gitt regionen et av landets beste klatreanlegg som ivaretar alle brukergrupper. Hallen ble åpnet i oktober 2013, og har ført til en enorm økning i klatreinteressen i regionen. 

Som første fjellsportklubb i landet inngikk Orkla fjellsportklubb i 2005 avtale med MOT, og det er vi stolte av! Som Aktiv medspiller med MOT er vi pliktige til å ta et samfunnsansvar. Klubben skal gjennom sin aktivitet bidra til å skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom slik at livskvalitet økes og mobbing, vold og rusmisbruk forebygges og reduseres. Orkla Fjellsportklubb er villige til å gjøre en innsats. Gjennom både klubbens interne aktiviteter og arrangementer vi gjør for andre, ønsker vi å markedsføre oss selv og MOT på en slik måte at vi opptrer som noe positivt i lokalsamfunnet. Orkla Fjellsportklubb er stolte av å være aktiv medspiller med MOT!