Om klubben

Orkla fjellsportklubb ble stiftet 25. oktober 2004.  I tillegg til å eie et av landets beste og flotteste klatreanlegg, er målet rett og slett å få folk ut i naturen. Ingen tur er for liten for oss, og vi trives like godt i skogen og i fjellet som til havs. 

Orkla fjellsportklubb sitt mål er å være en klubb for alle som er interessert i en stor bredde av aktiviteter - alt fra klatring og toppturer, padling med kajakk og kano - til enklere dagsturer i skog og mark. Klubben er hovedsakelig for folk i orklandsregionen, men alle er velkomne til å bli medlemmer.
 

Klubben er medlem i Norges Klatreforbund og Norges Padleforbund.

Klatrehallen ble åpnet i oktober 2013. Da den ble åpnet var den en av landets mest komplette med et tilbud til alle brukergrupper.  Åpningen av klatrehallen førte selvfølgelig til en enorm økning i klatreinteressen i regionen. I 2020 ble hallen utvidet med et stort buldreområde. I årene 2013 - 2019 driftet klubben klatrehallen selv. Fra 2020 samarbeider klubben med Orklandbadet om driften.  Daglig drift, ordinære kurs og "events" organiseres av Orklandbadet, mens klubben er ansvarlig for drift og vedlikehold av klatrevegger og arrangerer treninger for egne medlemmer osv.

Orkla fjellsportklubb har også alltid ønsket å bidra til et varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom slik at livskvalitet økes og mobbing, vold og rusmisbruk forebygges og reduseres. Klubben er villig til å gjøre en innsats, og tilbud og aktiviteter i klatrehallen har vært sentrale i dette arbeidet.

Vi ønsker at klubbens medlemmer skal kunne være med å utvikle Orkla fjellsportklubb, slik at vi på en best mulig måte kan være et godt miljø for fjellsports- og kajakkaktiviteter i regionen.