Medlemsfordeler


Medlemskap i Orkla Fjellsportklubb gir deg unike muligheter til friluftsaktiviteter; høyt og lavt, nært og fjernt.

Klubben driver Klatrehallen i tett samarbeid med Orklandbadet. Vi arrangerer også enkelte turer for små og store. 

Vi er en frivillig organisasjon, der aktiviteten i hovedsak skjer på dugnad. Turene vi arrangerer, aktivitetene vi tilbyr og det gode miljøet vi har i klubben avhenger av medlemmenes dugnadsinnsats, velvilje og gode humør.

Som medlem oppfordres du til å bidra der du kan og vil. Typiske dugnadsoppgaver vil være koordinering av turer, vaktoppdrag ved arrangement eller oppgaver relatert til arrangement i Klatrehallen.Som medlem i Orkla Fjellsportklubb får du:

  • Delta i en positiv organisasjon med fokus på trygghet, mestring og glede
  • Delta på turer og arrangementer i regi av klubben
  • 10 % rabatt på inngang i Klatrehallen
  • Tilbud om klatretrening for barn og unge til rabatterte inngangspriser. Se Klatring - Treningstilbud for informasjon om aldersgrupper, kostnad og opplegg
  • Tilgang til "klubbklatring" i Klatrehallen (pleier å være på torsdager, men har ikke blitt startet opp igjen etter pandemien)
  • Rimelig korttidsleie av klubbens havkajakker og kanoer

Medlemsavgift

Medlemsavgiften er kr. 100 per år per person, for både barn og voksne. Vil tilbyr familiekontingent på kr. 300 for familier med inntil 6 personer, og kr. 400 for inntil 8 personer. De som ønsker familiekontingent må bruke innmeldingsskjemaet her for å melde inn alle familiemedlemmer individuelt, og kontakte oss med liste over alle personene som skal dekkes av familiekontingenten. 

Medlemskapet gjelder til det blir sagt opp.

Kontakt oss hvis du har spørsmål om medlemskap.