Naustet


I naustet oppbevares kajakker og utstyr til utlån. Du får tilgang til naustet ved behov. 

Parkering skjer på Orklandbadets parkeringsarealer (markert med P på kartutsnittet)

Naustet er markert på kartutsnittet med blå ring.