Treningsgrupper,  Klatrehallen 

Har DU lyst til å være med å klatre? Start nå!Organiserte treningsgrupper:

 Alder: 13 - 18 år

 ● Tidspunkt: Onsdager kl. 19.15 - 20.45

● Trener: Sigmund Tronvoll, klatrer med lang erfaring.

● Pris: Vi har ikke treningsavgift, men du trenger inngang i klatrehallen. Vi har gode priserpå årskort, ca 160 kr i måneden. Da kan du klatre så mye du vil.

● Opplegg: Bli en bedre klatrer! Her blir det tauklatring og buldring sammen med andreungdommer. Krav om brattkort, eller grunnkurs inne, ellers er ingen forkunnskaperpåkrevd. Tidvis turer ute og til andre anlegg.

Alder: 9-13 år

Tidspunkt: Onsdager kl. 17.45 - 19.15

● Instruktør: Trond Viggo Sund, Pedagog med kroppsøvingsutdannelse

● Pris: Vi har ikke treningsavgift, men du trenger inngang i klatrehallen. Vi har gode priserpå årskort, ca 160 kr i måneden. Da kan du klatre så mye du vil.

● Opplegg: Buldring og tauklatring gjennom lek og utforsking! Her får barna oppdageklatring på deres egne premisser. ingen forkunnskaper påkrevd. Foreldre må være medå sikre barna på tauklatringa, ca hver tredje uke (opplæring vil bli gitt). Tidvis turer ute ogtil andre anlegg.

I Orkla Fjellsportklubb slipper du å selge lodd, dopapir og sokker, eller være kioskvakt ogstyre parkeringa. Dugnaden er er direkte knytta opp mot barnas eller egen aktivitet og beståri sikring av ungene og rigging mot ulike klatrearrangement som du eller ungene er med på