Kajakk-leige 1 dag


Kajakk-leige 1 dag. 

Kajakken må behandlast pent, som om den er din eigen - f. eks. ved lasting/lossing og når du legg til land. Klubben har låge leigesatsar fordi vi ønsker at medlemmane i klubben skal bruke utstyret vi har. Ved hard bruk og øydelegging vil leigetakar likevel kunne bli økonomisk ansvarleg. Ved betaling av leiga godtek du desse vilkåra.